Curs Intensiu de Modelatge Digital (ZBrush)

ZBrush és el programari per excel·lència per a la realització de characters 3d i d’objectes tant per a la indústria del cinema com per la dels videojocs. Multitud de companyies fan ús d’aquest programari per realitzar els characters i objectes de les seves produccions.

DURACIÓ
60 h / 3 setmanes

INICI
2 de juliol de 2018

HORARI
Dilluns a divendres de 10 a 14 h

OBJECTIUS
 • Que l’alumne obtingui les bases de modelatge i *renderizado en la realització de personatges i objectes 3D.
 • Donar a l’alumne el coneixement de les eines i tècniques utilitzades a l’hora de treballar i esculpir amb ZBrush.
REQUISITS

Sense coneiximents previs

INTRODUCCIÓN
 • Interface bàsica d’usuari, tools, Canvas
 • Moure’s per l’espai de treball, Transposer (Move, Rotate, Scale)
 • Geometries bàsiques, configuració d’inici.
 • Pràctica: Crear una escena amb les geometria bàsiques modificades.
COMENÇANT A MODELAR
 • Començant a modelar (Conceptes bàsics del modelatge digital)
 • Anàlisi del menú Tools i les seves funcions. Simetries, diferents pinzells de modelatge (Brushes), màscares i maneres de selecció, imatges de referència, principis bàsics de texturizat i pintat (polypaint). Dinamesh i el seu funcionament.
 • Pràctica: Modelar un bust humà, texturizar-ho i pintar-ho.
CREACIÓ D’UN PERSONATGE
 • Creació d’un personatge (Modelatge digital avançat)
 • Funcionament de ZSPHERE. Simetries. Convertir a objecte editable, adaptar a la forma de referència a modelar. Entendre el funcionament i ús de ZREMESHER. SUBTOOLS, el seu funcionament (Extract, Merge, Split) Menú DEFORMATION (usos varis).
 • Treball amb Alphas per donar textures. Configuració d’un pinzell (Brush) propi.
 • Pràctica: Modelar un personatge (humanoide): cos, cap, indumentària (samarreta/jaqueta, pantalons/vestit, sabates/ botes), texturiza-ho.
CREACIÓ D’ASSETS-PROPS
 • Creació d’un Asset (atrezzo)
 • Conceptes sobre les superfícies rígides (Hardsurfaces), Masteguessis, creació de topologies, Polygroups, edgeloops, Simetries, menú, Stroke, configuració del traç.
 • Nous pinzells de modelatge, Planar, Hpolish, Pinch, etc.
RETOPOLOGÍA
 • Retropologia. UVW Master. Projection. Textures.
 • Retropologia amb Zsphere, Zremesher entendre el funcionament, reducció a model de baixos polígons, obrir els seus UVs. Entendre el funcionament de la projecció en el menú Subtools.
 • Exportar textures, DiffuseMap, NormalMap, DisplacementMap.
 • Pràctica: Treure el model low del nostre personatge i asset. Ús del UVS Màster per obtenir els seus UVs (coordenades de mapeado) i projectar el detall del model High en el model Low.
VISIONAT DE TREBALLS
CONCLUSIONS
Omple el formulari i rebràs

PROGRAMA I PREUS

Nom*

E-mail*

Telèfon*

El teu missatge

Acepto la Política de privacidad.

OBJECTIUS
 • Que l’alumne obtingui les bases de modelatge i *renderizado en la realització de personatges i objectes 3D.
 • Donar a l’alumne el coneixement de les eines i tècniques utilitzades a l’hora de treballar i esculpir amb ZBrush.
REQUISITS

Sense coneiximents previs

INTRODUCCIÓ
 • Interface bàsica d’usuari, tools, Canvas
 • Moure’s per l’espai de treball, Transposer (Move, Rotate, Scale)
 • Geometries bàsiques, configuració d’inici.
 • Pràctica: Crear una escena amb les geometria bàsiques modificades.
COMENÇANT A MODELAR
 • Començant a modelar (Conceptes bàsics del modelatge digital)
 • Anàlisi del menú Tools i les seves funcions. Simetries, diferents pinzells de modelatge (Brushes), màscares i maneres de selecció, imatges de referència, principis bàsics de texturizat i pintat (polypaint). Dinamesh i el seu funcionament.
 • Pràctica: Modelar un bust humà, texturizar-ho i pintar-ho.
CREACIÓ D’UN PERSONATGE
 • Creació d’un personatge (Modelatge digital avançat)
 • Funcionament de ZSPHERE. Simetries. Convertir a objecte editable, adaptar a la forma de referència a modelar. Entendre el funcionament i ús de ZREMESHER. SUBTOOLS, el seu funcionament (Extract, Merge, Split) Menú DEFORMATION (usos varis).
 • Treball amb Alphas per donar textures. Configuració d’un pinzell (Brush) propi.
 • Pràctica: Modelar un personatge (humanoide): cos, cap, indumentària (samarreta/jaqueta, pantalons/vestit, sabates/ botes), texturiza-ho.
CREACIÓ D’ASSETS-PROPS
 • Creació d’un Asset (atrezzo)
 • Conceptes sobre les superfícies rígides (Hardsurfaces), Masteguessis, creació de topologies, Polygroups, edgeloops, Simetries, menú, Stroke, configuració del traç.
 • Nous pinzells de modelatge, Planar, Hpolish, Pinch, etc.
RETOPOLOGÍA
 • Retropologia. UVW Master. Projection. Textures.
 • Retropologia amb Zsphere, Zremesher entendre el funcionament, reducció a model de baixos polígons, obrir els seus UVs. Entendre el funcionament de la projecció en el menú Subtools.
 • Exportar textures, DiffuseMap, NormalMap, DisplacementMap.
 • Pràctica: Treure el model low del nostre personatge i asset. Ús del UVS Màster per obtenir els seus UVs (coordenades de mapeado) i projectar el detall del model High en el model Low.
VISIONAT DE TREBALLS
CONCLUSIONS
Omple el formulari i rebràs

PROGRAMA I PREUS

Nom*

E-mail*

Telèfon*

El teu missatge

Acepto la Política de privacidad.