Acceder a pràctiques en empreses de qualitat

Com accedir a pràctiques en empreses de qualitat?

Les pràctiques en empreses de CEV compten amb característiques que faran que les teves pràctiques siguin de qualitat. Com a primer norma, comptem amb un Departament de Pràctiques que col·loca als alumnes en empreses que puguin cobrir el perfil o “rol” de l’alumne. Per a això, els alumnes han de tenir un CV actualitzat, així com també certes xarxes professionals del sector i les millors notes dins de l’àrea que triïn cobrir.

Com a valor afegit, en CEV tenim convenis amb empreses del sector, en projectes reals i amb un seguiment tant de l’alumne com de l’empresa, aspecte que ens permet modificar o gestionar tant el treball de l’alumne com el dels tutors que se’ls assignen en cada empresa. Els professors responsables de coordinar les pràctiques juntament amb el Departament autoritzat per a això, realitzen una valoració i anàlisi de les competències necessàries que ha de tenir un alumne a l’hora d’assumir pràctiques. Aquesta valoració es basa tant en les aptituds com en l’actitud de cada estudiant. Així és com des del Departament de Pràctiques es treballa detalladament per a obtenir els millors resultats en els nostres alumnes: quant millors siguin els resultats, més possibilitat de contractació real tindran els nostres alumnes. I aquest, és l’objectiu final “sortir preparats per al món laboral i ser contractats per empreses del sector”.

Si vols conèixer algunes de les empreses amb les quals CEV té conveni i on actualment estan treballant ex alumnes de l’escola, pots veure-ho aquí: https://www.cevbarcelona.com/testimoniosprofesionales/ 

Mentrestant, compartim un dels tants testimonis d’empreses del sector que parlen de CEV, és el cas de Jandusoft.