Cursos Intensivos para Profesionales

Serveis de Backend

Curs Intensiu per a Professionals d’Introducció a Serveis de Backend

Aquest curso està dirigit a totes les persones amb coneiments de programació i/o desenvolupadors que vulguin aprendre el funcionament dels Serveis de Backend: plataforma que vincula i administra la gestió de tot el que fa referència a un joc: usuaris, contrasenyes, inventari, integració, interfaces, etc; i ho vincula a l’emmagatzematge del núvol.

60 hores

Desenvolupament Mobile amb Unity

Curs Intensiu per a Professionals de Desenvolupament Mobile amb Unity

Aquest curs està dirigit a totes les persones que tinguin coneixements de programació i/o desenvolupadors i vulguin dominar tots els aspectes claus d’un joc enfocat a mobile: publicació, aspectes In-App Purchases, implementació, analitiques, integració, etc.

60 hores

 

Hard Surface Modeling (3DStudio Max / ZBrush)

Curs Intensiu per a Professionals de Hard Surface Modeling (3DStudio Max/ZBrush)

Aquest curs es basa en la creació de productes inorgànics, que requereixen un flux de treball i una topologia eficients. Els estudiants aprendran tècniques avançades de producció per a la  creació de vehicles, armes, elements arquitectònics i altres accessoris.

60 hores