Gestió Acadèmica

 

TRÀMITS CEV

Des de la Secretaria Acadèmica de Cev Barcelona es poden realitzar diversos tràmits de certificacions d’estudis i sol·licitud de títols. A continuació, trobareu un llistat dels certificats més usuals. Per sol·licitar-los, heu de contactar amb la Secretaria ja sigui per correu electrònic (lolalara@cev.com) o per telèfon.

Per a qualsevol altra consulta que necessiteu fer, referent a tràmits, podeu contactar amb nosaltres i des d’aquí, us assessorarem. 

 

Certificats Oficials:

- CERTIFICAT DE CICLE FORMATIU FINALITZAT

- CERTIFICAT DE CALIFICACIÓ DE MÒDULS I UNITATS FORMATIVES

- CERTIFICAT D’ESTUDIS DE TÈCNIC/A SUPERIOR PER A L’ACCÉS A ESTUDIS UNIVERSITARIS