Matriculació

 

MATRICULACIÓ: Grau Superior

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR PER MATRICULAR-SE (durant tot el procés)

- Formulari d’inscipció

- DNI (alumne)

- Targeta sanitària (alumne)

* Notes de l’últim curs realitzat 

* Títul o resguard dels estudis que acreditin l’accés al cicle

*Aquesta documentació es pot presentar fins al començament del curs.

 

MATRICULACIÓ: Cursos / Màster

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR PER MATRICULAR-SE (durant tot el procés)

- Formulari d’inscripció

- DNI (alumne)

- Tarjeta sanitaria (alumne)

- Portfoli o C.V (en el cas dels Cursos d’Especialització o Master)

 

VÍES D’ACCÉS al Grau Superior

Tenen accés directe al cicle les persones que cumpleixin algun dels següents requisits :

títol de batxillerat (en qualsevol modalitat)

- títol de Tècnic Superior (Cicle Formatiu de Grau Superior)

- títol de Tècnic Especialiste (Formació Profesional)

- tener el títol de tècnic (Cicle Formatiu de Grau Mitjà)

- haber superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior (CAS)

- haber superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.

- tener qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.

- haber superat la prova d’acces a Grau Superior per a més grans de 19 anys

- haber superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de de 25 anys.

Formulari de inscripció CFGS en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius (PRESENCIAL)

logo-pdf

 

 

 

Formulari de inscripció CFGS en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius (A DISTÀNCIA)

logo-pdf

 

 

 

Formulari de inscripció Màster en Art 3D i Cursos d’Especialització

logo-pdf

 

 

 

Formulari de inscripció Cursos Intensius d’estiu

logo-pdf