Tècnico 3D

40 anys formant professionals en el

medi audiovisual i creatiu.

 CEV, LA DIFERÈNCIA ENTRE ESTUDIAR I APRENDRE

CEV, Centre de Comunicació, Imatge i So és un centre autoritzat pel Departament d’Ensenyament i el Consorci d’Educació de Barcelona, per impartir Cicles Formatius de Grau Superior. El nostre objectiu és formar professionals preparats per cobrir les necessitats reals de la indústria audiovisual i de creació de continguts digitals Tics. L’àmplia oferta acadèmica de CEV, tant d’ensenyament reglat, com de titulacions pròpies, té com a objectiu que els alumnes puguin integrar-se amb èxit al mercat laboral.

Al nostre centre de Barcelona oferim la millor formació especialitzada en el sector dels videojocs i l’animació digital, en 2D i 3D, posant a la disposició dels nostres alumnes la tecnologia més avançada i capdavantera, acostant-nos el màxim possible a la realitat professional i garantint pràctiques laborals en les millors empreses del sector, a nivell nacional i internacional. Més de 20.000 professionals formats en CEV presten els seus serveis en la principals cadenes de televisió, productores de cinema i animació, videojocs, estudis de fotografia, so o disseny gràfic. Tots ells, són nostra millor referència i la base en la qual s’assenten els nostres convenis de pràctiques.

CEV, pionera a Europa en metodologia de formació (grups reduïts, professorat integrat per professionals en actiu i ensenyament basat en la pràctica), manté a més una política activa de col·laboració amb les empreses del sector, orientada a aconseguir els millors convenis de pràctiques.

Les nostres titulacions oficials en Animació 3D, Jocs i Entorns Interactius i HND in Creative Mitjana Production (estudis oficials britànics) així com els nostres cursos de formació especialitzada: Curs Professionals, Cursos d’Especialització, Bachelor BA, Tallers i Cursos Intensius, garanteixen als nostres alumnes una formació amb validesa internacional i la millor progressió acadèmica als graus universitaris, tant nacionals com a internacionals.